Kampania Bezpieczna Kopalnia

Metryka praktyki

Firma: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kampania Bezpieczna Kopalnia to projekt, którego celem jest promocja zagadnień BHP w kopalniach spółki, tak aby w przystępny i przyjazny sposób podnieść świadomość i bezpieczeństwo w miejscu pracy. W ramach kampanii realizowane są: Konkurs „Twój pomysł na bezpieczeństwo”; kampania informacyjna „VI Zasad bezpieczeństwa”; Konkurs „Bezpieczna Kopalnia”. Kampania przyczynia się do zmniejszenia odsetka wypadków w pracy oraz uczy świadomości zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Adresatem są pracownicy spółki, a koordynowana jest przez specjalistę ds. BHP. Kampania Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA jest realizowana stale od 2021 r.