Kalkulator drogowy – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2013

CEMEX stworzył Kalkulator drogowy, który jest odpowiedzią na brak wiedzy i świadomości na temat korzyści z budowy betonowych dróg. Firma promuje wśród swoich partnerów metodę LCCA (Life Cycle Cost Analysis – Analiza Kosztów Cyklu Życia Produktów) służącą ocenie inwestycji infrastrukturalnych. W podejściu LCCA uwzględnia się nie tylko początkowy koszt budowy drogi, ale także wszystkie nakłady ponoszone na jej utrzymanie, naprawy, recykling czy likwidację. Pominięcie wyceny LCCA może prowadzić do nieadekwatnego obliczenia kosztów inwestycji. Aby lepiej zobrazować inwestorom i decydentom korzyści, CEMEX zachęca do korzystania ze specjalnie opracowanego Kalkulatora drogowego. Pozwala on na czytelne i intuicyjne porównanie kosztów budowy i utrzymania drogi asfaltowej oraz drogi betonowej, a swobodnie korzystać z niego mogą nie tylko doświadczeni drogowcy, ale i początkujący użytkownicy, np. przedstawiciele władz samorządowych. Przygotowana za pomocą tego narzędzia kalkulacja może znacznie ułatwić podjęcie decyzji inwestycyjnej.