Kalkulator AgroEmisja

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

W 2021 r. Bank BNP Paribas uruchomił bezpłatny kalkulator AgroEmisja, dzięki któremu użytkownicy portalu www.agronomist.pl będący producentami rolnymi i rolnikami mają możliwość oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z upraw roślin i produkcji mleczarskiej.

Narzędzie bazuje na modelu obliczeniowym opracowanym w głównej mierze przez zespoły naukowców z uniwersytetów Wageningen, Cambridge, Oxford i Edynburg w ramach konsorcjum naukowo-biznesowego Cool Farm Alliance.

AgroEmisja ma intuicyjny, bardzo wygodny interfejs, zaprojektowany także w wersji mobilnej. Wystarczy podać podstawowe dane o hodowli lub uprawie, a wielkość emisji jest liczona automatycznie. Na koniec, oprócz jasnego wyniku o emisyjności, producent otrzymuje też szczegółowy raport, w którym wskazane są m.in. całkowita emisja ekwiwalentu dwutlenku węgla z produkcji, wartość emisji na poszczególne elementy produkcyjne oraz struktura kosztów tej emisji.

Efektywność mierzono za pomocą poniższych wskaźników:

  • Liczba wykonanych pomiarów
  • Liczba odsłon kalkulatora

Korzyścią jest zwiększenie świadomości Klientów w zakresie generowanych emisji i wsparcie Klientów w obniżaniu emisyjności i wypełnianiu wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.