Kalendarz profilaktyczny – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2011

Volkswagen Poznań dba o zdrowie pracowników kompleksowo – firma posiada własne ambulatoria obsługujące pracowników w miejscu pracy. Dział Ochrony Zdrowia, który zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem podstawowych badań w firmie, określił główne problemy zdrowotne występujące wśród pracowników. Ta baza informacji pozwoliła opracować Kalendarz profilaktyczny. Celem programu jest wspieranie zdrowia i profilaktyka zdrowotna załogi oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej. Program jest opracowywany na dany rok, w ten sposób, aby akcje powtarzały się cyklicznie, w odpowiednich odstępach czasu. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do takiej profilaktyki, która nakierowana jest na wczesne wykrywanie chorób oraz zapobieganie dalszemu rozwojowi istniejącej choroby. W okresie, w którym odbywają się dodatkowe badania diagnostyczne, w gazecie pracowniczej „Głos Volkswagen Poznań” oraz intranecie ukazują się artykuły tematyczne, jak np. kampania edukacyjno-informacyjna na temat WZW C. Wszystkie akcje odbywają się w ambulatoriach na terenie zakładów firmy. Warto zaznaczyć, że część przeprowadzonych badań jest bezpłatna, a część jest wykonywana za cenę niższą niż rynkowa. W ramach prowadzonych akcji blisko 800 pracowników zaszczepiło się przeciwko grypie, 200 skorzystało z możliwości zbadania znamion, a około 150 pracownic wykonało badania USG piersi lub tarczycy. Dodatkowo pracownicy mogą korzystać z Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego na terenie firmy.