Kaizen – Razem możemy więcej – program inicjatyw pracowniczych.

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Kaizen – Razem możemy więcej – program inicjatyw pracowniczych realizowany jest w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego od 2018 r. Aktualnie zostały wprowadzone w nim duże zmiany. Innowacja polega na przejściu z charakteru konkursu na działania bliżej pracownika. W miejsce dwóch półrocznych okresów oceny pomysłów pracowniczych wprowadzone zostały weryfikacje miesięczne, zespół odpowiedzialny za realizację pomysłów na bieżąco informuje pracowników o zgłaszanych inicjatywach i aktualnym statusie ich realizacji lub weryfikacji. Zgłaszane pomysły nakierowane są na wprowadzenie drobnych zmian i udogodnień w miejscu pracy, są bardzo szybko realizowane. Praktyka jest przykładem ewaluacji programu pracowniczego w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia organizacji i samych jej uczestników. Bieżąca konstrukcja programu i komunikacja jest dobrze przyjmowana przez załogę, sprawia, że program stał się standardowym procesem pracy, a nie okazjonalnym wydarzeniem. Miernikiem sukcesu jest zgłaszanie średnio 7 pomysłów pracowniczych od czasu wprowadzenia zmian w programie, a więc większa aktywność i zaangażowanie pracowników.