JSW Dzieciom

Metryka praktyki

Firma: Jastrzębska Spółka Węglowa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Od lat Jastrzębska Spółka Węglowa w ramach akcji JSW Dzieciom szczególną wagę przywiązuje do wspierania dzieci i młodzieży. Stara się wspomagać ciekawe, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w obszarze edukacji, zdrowia, ekologii, kultury i sportu. Warsztaty artystyczne, wyjazdy edukacyjne, akcje wolontariackie pracowników JSW, sprzęt dla uzdolnionej młodzieży, to tylko kilka z aktywności, jakie JSW organizuje dla podopiecznych tych placówek. Dzięki wsparciu JSW dzieci z domów dziecka uczestniczą m.in. w szeregu wyjazdów w różne zakątki Polski, w naukowych piknikach, warsztatach poświęconych komunikacji, spotkaniach z pracownikami Grupy JSW. JSW jest patronem trzech domów dziecka – w Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie oraz w Cieszynie. To ponad 120 dzieci w wieku od 2 do 18 lat.