Jogurty dla środowiska – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
W wyniku prac zespołu składającego się z pracowników różnych działów firmy, w lipcu 2008 roku zarząd Danone podjął decyzję o włączeniu strategii zrównoważonego rozwoju do tzw. Architektury Strategicznej firmy na nadchodzące 5 lat. W ramach projektu firma skupi się na redukcji zużycia energii, wody oraz emisji CO2.Przed postawieniem konkretnego celu w redukcji emisji CO2, firma podjęła decyzję o obliczeniu emisji dwutlenku węgla w całym procesie produkcji jogurtów na rynek polski oraz na eksport. Głównymi obszarami, gdzie obliczono emisję CO2 są: 1) Produkcja – zużycie energii elektrycznej i cieplnej, rodzaj energii, straty produkcyjne; 2) Opakowania i transport – rodzaj i wielkość opakowań, transport opakowań od producenta do fabryki oraz transport produktów z fabryki do centrów dystrybucyjnych, hurtowni oraz sklepów; 3) Surowce – emisja CO2, którą generują dostawy mleka i owoców, transport wszystkich surowców od producenta do fabryki, wpływ formuły produktu na emisję. Po zsumowaniu wyników otrzymano emisję dwutlenku węgla na kilogram gotowego produktu.

W procesie przeliczania, trwającym dwa miesiące (VIII-IX 2008), wzięli udział pracownicy wszystkich działów. Po uzyskaniu wyniku opracowano plan działań do roku 2011, którego celem jest redukcja CO2 (na kg produktu) o 16%. Założenia i wyniki projektu zostały przedstawione w listopadzie 2008 roku wszystkim menedżerom firmy, powołano też zespół koordynujący wdrożenie tej strategii. Poziom recyklingu odpadów firmy wynosi 95%, zmniejszenie zużycia wody (2008 vs. 2007) – 10%, a zmniejszenie zużycia energii (2008 vs. 2007) – 12%.