Językowa OdNowa

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Językowa OdNowa to uproszczenie dokumentów bankowych przeznaczonych dla klientów. Credit Agricole Bank Polska. Bank szkoli pracowników, buduje kulturę prostego języka i promuje to podejście. Przyjął wewnętrzną „Politykę prostego języka” – traktuje ją na równi z innymi regulacjami. Dba też, by oferty marketingowe były czytelne i zrozumiałe. Standard prostego języka wzmacnia przejrzystość tekstu, porządkuje strukturę informacji, co ułatwia rozumienie i zapamiętywanie treści. Bank otrzymał dwa certyfikaty Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, które potwierdzają, że tekst dokumentu jest prosty i przyjazny odbiorcy. Także wszystkie treści w nowej aplikacji mobilnej są pisane prostym, przyjaznym językiem, który szanuje każdą płeć i nikogo nie wyklucza.