Język inkluzywny – jak go stosować w pracy – warsztaty podczas Tygodnia Bezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa 2022 r. w Skanska poruszane były m.in. zagadnienia związane z potrzebą okazywania szacunku w relacjach zawodowych. Warsztaty z zakresu języka inkluzywnego miały na celu uwrażliwienie pracowników na sposób, w jaki zwracają się do innych, szczególnie do współpracowników. Poruszone zostały kwestie nierówności społecznych i wyzwań, z jakimi spotykają się przedstawiciele grup mniejszościowych w branży budowlanej. Spotkania miały pozytywny oddźwięk wśród odbiorców. Przeszkolono 180 pracowników organizacji. Warsztaty pozwoliły na praktyczne przećwiczenie zastosowania języka inkluzywnego w relacjach między pracownikami. Pokazały, jak zastępować w komunikacji zwroty wykluczające przez włączające. Podniosły świadomość pracowników i zwiększyły ich empatię. Przykładem zmiany jest używanie określeń niewskazujących na płeć w nazwach stanowisk poszukiwanych w ramach rekrutacji nowych pracowników.