Jeżdżę z Głową – Bank BGŻ

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2012

Z przeprowadzonych na zlecenie Fundacji BGŻ badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców wynikało, że choć 97% gimnazjalistów jeździ rowerem, ponad połowa z nich nie dba wystarczająco o swoje bezpieczeństwo, a aż 18% z nich miało wypadek na rowerze. Potwierdziły to także wyniki badań i statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Policji. W 2012 roku Fundacja BGŻ uruchomiła pierwszą edycję programu edukacyjnego „Jeżdżę z Głową” kierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Celem jest promocja bezpiecznych zachowań na drodze wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego. W ramach pierwszej edycji 170 nauczycieli ze 100 szkół uczestniczyło w warsztatach e-learningowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i angażowania uczniów w działania na rzecz społeczności lokalnych. W kolejnym etapie nauczyciele przeprowadzali cykl lekcji z 60 uczniami ze swojej szkoły na temat odpowiedzialnych zachowań na drodze, korzystając z materiałów edukacyjnych dostarczonych przez fundację (m.in. planszowa gra edukacyjna, film animowany, ulotki informacyjne). Uczniowie, wspierani przez władze i lokalne jednostki policji, dokonali diagnozy problemów związanych z bezpieczeństwem rowerzystów w swojej miejscowości. Wyniki prezentowali lokalnie na spotkaniach i warsztatach. Dzięki temu nie tylko młodzież gimnazjalna i nauczyciele, ale  też lokalna społeczność włączyła się w rozpowszechnianie idei. Odbiorcami było 4500 uczniów i ponad 25 tys. mieszkańców. Powstało 100 Map Problemów Drogowych i ponad 500 lokalnych akcji na rzecz bezpieczeństwa w miejscowościach objętych programem.