Jesteśmy z Wami – oferta dla uchodźców/czyń z Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Orange Polska zapewniło działania sieci i dystrybucję polskich kart SIM z bezpłatnymi usługami na granicy polsko-ukraińskiej w ramach działania jesteśmy z Wami – oferta dla uchodźców/czyń z Ukrainy. Dla osób przekraczających granicę bardzo ważny stał się dostęp do informacji i możliwość pozostawania w kontakcie z bliskimi. Firma uruchomiła specjalną ofertę bezpłatnych połączeń na Ukrainę oraz darmowe usługi roamingowe. W celu zapewnienia dobrej łączności i sprawnego dostępu do internetu konieczne było wzmocnienie i doposażenie sieci, dlatego w pobliżu terenów przygranicznych zbudowano 6 mobilnych stacji bazowych oraz zwiększono przepustowość. Orange zapewniał dodatkowy dostęp na dworcach kolejowych i w innych punktach informacyjnych, które potrzebowały bezpłatnego Wi-Fi, oraz w punktach, które przyjmowały uchodźców i udzielały im pierwszej pomocy i zakwaterowania. Firma uruchomiła ponad 25 hotspotów. Pracownicy Orange byli na granicach od pierwszych dni wojny, aby rozdawać darmowe karty SIM. Działały również specjalne zespoły wolontariuszy rejestratorów kart. Do końca 2022 r. rozdano ponad 1,2 mln kart.