Jesteśmy stąd – działamy lokalnie – Żywiec Zdrój S.A.

Metryka praktyki

Firma: Żywiec Zdrój,
Branża: FMCG, Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Żywiec Zdrój aktywnie włącza się w inicjatywy podejmowane przez lokalne społeczności w miejscowościach, w których znajdują się zakłady firmy; podsuwa pomysły, zaprasza do współpracy i współorganizuje wiele akcji o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i ekologicznym. Wspiera działania, które wzbogacają lokalne życie społeczne Jeleśni i Cięciny oraz prowadzą do rozwoju turystycznego i kulturalnego tych miejscowości. Pomoc firmy polega na: wsparciu lokalnych klubów piłkarskich (koszulki i sprzęt do gry), uczestnictwie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych ważnych dla lokalnej społeczności (Dni Jeleśni, Dni Węgierskiej Górki, Redyk, Hołdymas, Festiwal Heligonistów) oraz współpracy z lokalnymi instytucjami niedochodowymi (Koło Gospodyń Wiejskich, organizacje wędkarskie, Towarzystwo Ekologiczne) i publicznymi (np. Ochotnicza Straż Pożarna) w projektach wspierających rozwój gminy.W 2007 roku Żywiec Zdrój we współpracy z Gminnym Zakładem Oczyszczania i jednostkami straży pożarnej przygotował ścieżkę spacerową dla mieszkańców Jeleśni. W ramach porozumienia z samorządem Żywiec Zdrój zaproponował dofinansowanie w wysokości 5 000 000 zł budowy wodociągu dla gminy Jeleśnia w latach 2007 – 2010. Firma sfinansowała także remont półtorakilometrowego odcinka drogi ciągnącej się od centrum Jeleśni w kierunku Przyborowa.

Ochrona środowiska naturalnego na trwałe wpisała się w politykę zrównoważonego rozwoju firmy. Dlatego też Żywiec Zdrój inicjuje i włącza się w takie akcje, których celem jest ochrona ekologicznie czystych terenów Żywiecczyzny. W 2007 roku firma wsparła m.in. akcję „Odblaski” dla przedszkolaków oraz warsztaty ekologiczne dla najmłodszych mieszkańców Jeleśni i Cięciny. W zajęciach wzięli udział przyrodnicy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Zespole Parków Krajobrazowych w Żywcu, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego i przedstawiciele Gminnych Zakładów Komunalnych.

Kontynuacją programu była akcja sprzątania brzegów rzeki płynącej przez Jeleśnię, przygotowana wraz z uczniami dwu jeleśniańskich gimnazjów, w którą zaangażowali się wychowawcy szkolni oraz członkowie Ekologicznego Towarzystwa Wędkarskiego. Po skończonej pracy na wszystkich czekał ekologiczny piknik, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka.

Największą korzyścią z działań społecznych i ekologicznych jest aktywizowanie społeczności do działań na rzecz wspólnego dobra, a także stały kontakt z władzami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Firma jest postrzegana jako aktywny i dobry sąsiad, dzięki któremu wiele inicjatyw jest możliwych do zrealizowania. Życie kulturalne mieszkańców staje się bogatsze o możliwość organizowania wielu wydarzeń, na które samodzielnie społeczności nie mogłyby sobie pozwolić. Widoczny jest rozwój miejscowości i gmin pod względem kulturalnym, społecznym, turystycznym i infrastrukturalnym.