„Jestem życzliwy na drodze” – Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. rozstrzygnął 28 sierpnia 2004 roku konkurs dla kierowców „Jestem życzliwy na drodze”, realizowany w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno-prewencyjnej „Na drodze bezpiecznie”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu ponad 7 500 kierowców powstał Kodeks Życzliwego Kierowcy, a także internetowa mapa niebezpiecznych miejsc na polskich drogach. Partnerem akcji była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Celem akcji „Na drodze bezpiecznie”, organizowanej po raz pierwszy w 2004 roku, było propagowanie wśród kierujących pojazdami odpowiedzialnych i kulturalnych zachowań na drodze. Aby wziąć udział w konkursie, kierowcy deklarowali przestrzeganie Kodeksu Życzliwego Kierowcy, mówiącego m.in. o tolerancji i szacunku wobec innych kierowców. W ramach konkursu kierowcy zgłaszali także propozycje 10 zasad Kodeksu, której przestrzeganie ich zdaniem przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.