Jednodniowy Prezes ASTOR – ASTOR

Metryka praktyki

Firma: ASTOR,
Branża: IT, Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

Akcja Jednodniowy Prezes ASTOR to autorski i pionierski projekt pracowników firmy, organizowany z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych Akademii Przyszłości Stowarzyszenia WIOSNA – dzieci zmagających się z problemami w nauce, społeczeństwie lub pochodzących z ubogich rodzin. Pomysł akcji i forma przedsięwzięcia daje im szansę poznania możliwości, jakie niesie za sobą podążanie drogą edukacji. W tym dniu prezes dobrowolnie zrzeka się stanowiska, gdyż władzę przejmują Jednodniowi Prezesi ASTOR. Powitanie dzieci i ogłoszenie zmian odbywa się w biurze prezesa, który osobiście wręcza dzieciom imienne wizytówki. W pozostałych oddziałach to dyrektorzy oddziałów zrzekają się swoich stanowisk na rzecz małych podopiecznych. Każdy Jednodniowy Prezes ma okazję zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w fotelu prezesa, a także zapoznania się z prawidłami funkcjonowania firmy, odbywając najpierw obchód, a potem staże w poszczególnych działach, gdzie pracownicy odpowiadają na każde pytanie, i pokazują ciekawe rozwiązania. Możliwość pokazania im nowoczesnego miejsca pracy jest dodatkową motywacją w podejmowanej przez nich codziennej walce – o dobre oceny, akceptację rówieśników, jak i wiarę we własne umiejętności. Dzieci w oddziałach w całej Polsce mogą, za pośrednictwem  wideokonferencji, porozmawiać ze sobą i wymienić się doświadczeniami z przebiegu tego „pracowitego dnia”.