Jeden dzień z życia stacji – LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2014

Spółka LOTOS Paliwa (w ramach GK LOTOS) odpowiada za zarządzanie siecią stacji paliw oraz obsługę klienta (handel detaliczny i hurtowy, prowadzenie programu flotowego, opracowywanie jednolitych standardów obsługi klientów, itd). Osoby niepracujące bezpośrednio na stacji paliw nie mają wiedzy na temat specyfiki tego zajęcia, stąd pomysł na 7-godzinne instruktaże Jeden dzień z życia stacji. Szkolenia przyczyniły się do lepszego rozumienia specyfiki działalności spółki, dały pełniejszy obraz zależności między poszczególnymi rolami w organizacji i ich wpływem na funkcjonowanie stacji paliw oraz umożliwiły docenienie kompetencji osób pracujących na stacjach przez pracowników zajmujących się innymi obszarami działań firmy. W szkoleniach wzięło udział 216 osób.