JARS opracowała i wdrożyła Kodeks Etyki

Metryka praktyki

Firma: JARS,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Spółka JARS opracowała i wdrożyła Kodeks Etyki. Obejmuje on relacje firmy z pracownikami, dostawcami, klientami, społeczeństwem oraz środowiskiem. Innowacyjność Kodeksu Etyki spółki JARS polega na tym, że został on opracowany z uwzględnieniem wytycznych społecznej odpowiedzialności zawartych w normie PN-ISO 26000:2012.