Jakość wczesnego dzieciństwa – standardy opieki i edukacji małych dzieci – NUTRICIA Polska

Metryka praktyki

Firma: NUTRICIA Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Od stycznia 2010 roku NUTRICIA, we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, realizuje program edukacyjny skierowany do rodziców i opiekunów. Jego celem jest zwiększenie dostępu do edukacji wczesnodziecięcej oraz podniesienie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci. W 2011 roku celem programu stało się zwiększenie szans rozwojowych małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mieszkających na terenach wiejskich, poprzez stworzenie różnorodnych możliwości opieki i edukacji. W ramach programu NUTRICIA opracowała i zleciła przeprowadzenie ogólnopolskiego badania świadomości i postaw matek dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia nt. rozwoju dziecka; wsparła finansowo proces tworzenia standardów jakości opieki i edukacji małych dzieci; zaangażowała się w proces publikacji i rozpowszechnienia standardów jakości opieki i edukacji małych dzieci podczas ogólnopolskiej konferencji z udziałem blisko 100 przedstawicieli żłobków, klubów dziecięcych, mediów, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Jako ekspert w dziedzinie żywienia małych dzieci zaangażowała się w tworzenie standardów dotyczących żywienia i kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych; wsparła finansowo i merytorycznie tworzenie programu szkoleniowego „Od serca dla dziecka” dla opiekunów pracujących w żłobkach, klubach dla dzieci i pełniących rolę opiekuna dziennego. Sukcesem praktyki było zaangażowanie instytucji publicznych – Minister Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego – w dyskusję na temat jakości wczesnego dzieciństwa.