Jak wpisać programy ekologiczne w strategię firmy – Hewlett-Packard

Metryka praktyki

Firma: Hewlett-Packard,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

SYTUACJA/PROBLEM:

Hewlett-Packard (HP) jako dostawca rozwiązań technicznych obejmujących szeroko rozumianą infrastrukturę informatyczną szuka rozwiązań prowadzących do zmniejszenia swojego oddziaływania na środowisko, nie rezygnując z dostarczania wysokiej jakości usług.

OPIS PROJEKTU/ROZWIĄZANIE:

HP prowadzi w Polsce Program Ekologiczny, którego celem jest edukacja, wspieranie postaw przyjaznych środowisku i promocja proekologicznej polityki firmy. W ramach programu realizowanych jest kilka przedsięwzięć:
– program odbioru i recyklingu oryginalnych wkładów do drukarek HP laserowych (dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych) i atramentowych (dla klientów instytucjonalnych). Wkłady te są następnie przetwarzane przy użyciu bezpiecznych dla środowiska metod;
– HP zainicjowało ogólnopolski konkurs ekologiczny W harmonii z przyrodą, który skierowany jest do organizacji pozarządowych. Ideą konkursu jest dotarcie do najciekawszych inicjatyw ekologicznych i umożliwienie realizacji ich projektów. Wysokość ufundowanych przez HP nagród wynosi 30.000 zł (I nagroda), 15,000 zł (II nagroda), 10,000 zł (III nagroda);
– w ramach promocji postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży zorganizowano konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły mogą zgłaszać praktyczne projekty dotyczące, np. zbiórki i segregacji odpadów, oszczędności wody i energii elektrycznej itp. Nagrodami w konkursie są zestawy sprzętu komputerowego i drukarki HP;
– promowanie wśród mediów tematu ochrony środowiska i postaw proekologicznych w społeczeństwie poprzez ufundowanie nagrody w kategorii ochrony środowiska w konkursie o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Co roku w konkursie przyznawana jest nagroda im. Prof. Stefana Myczkowskiego Klubu Publicystów Ochrony Środowiska Ekos za publikacje z dziedziny ochrony środowiska pod patronatem firmy HP.

KORZYŚCI:

– Zmniejszenie ubocznych skutków produktów i usług;
– Działalność firmy jest bardziej przyjazna dla klientów i otoczenia;
– Pozyskiwanie nowych klientów i budowanie partnerskich, przejrzystych relacji z interesariuszami.

WYZWANIA:

– Na etapie tworzenia programu największym wyzwaniem było określenie problemów i grup docelowych, do których należy skierować działania;
– Na etapie wdrażania trudności dostarczyło dotarcie z informacją do beneficjentów programu w sytuacji ograniczonego budżetu promocyjnego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– W przygotowaniu i realizacji projektu ważna jest jego wszechstronność i możliwość dotarcia do jak największej grupy zróżnicowanych odbiorców i beneficjentów, oczywiście na miarę indywidualnych możliwości danej firmy.