Jak maksymalizować cele biznesowe i społeczne w ramach inwestycji społecznych – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers, PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:Dla PricewaterhouseCoopers, jako firmy świadczącej usługi doradcze, pozyskiwanie nowych pracowników to dla firmy poważne wyzwanie. Dlatego firma kładzie duży nacisk na edukację  młodych ludzi, głównie studentów.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Grasz o staż
„Grasz o staż” to największy w Polsce konkurs, w którym studenci i absolwenci mogą wygrać praktyki i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Jest organizowany od 1996 roku we  współpracy z Gazetą Wyborczą. Poza praktykami, laureaci uczestniczą w szkoleniach dotyczących  umiejętności miękkich ułatwiających poruszanie się po rynku pracy. Aby  wyrównywać szanse studentów z różnych regionów Polski, wszystkie oferowane w konkursie praktyki są płatne.

W ostatniej, X edycji konkursu, ufundowano rekordową ilość 211 praktyk w firmach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Około 30 % laureatów, po zakończeniu praktyk, dostało pracę w pełnym wymiarze godzin, kolejne 30% otrzymało propozycję pracy na część etatu lub czasowej współpracy.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu
LOB to program edukacyjny dla studentów szkół wyższych, który upowszechnia wśród studentów i wykładowców wiedzę o odpowiedzialnym biznesie. Liga to sieć 12 kół naukowych i grup studenckich, chcą promować odpowiedzialny biznes na swoich uczelniach. W ramach tej  inicjatywy działa około 2000 osób – studentów, wykładowców, przedstawicieli organizacji  pozarządowych, samorządowych, parlamentu, mediów i przedstawicieli lokalnego biznesu.

Efekt pierwszego roku działań Ligi to m.in. 11 konferencji, 35 warsztatów tematycznych, 2 badania, 2 grupy robocze z firmami a także ogólnopolski konkurs, którego głównymi nagrodami  były płatne praktyki. Firma nie tylko finansuje program, ale także współtworzy jego strategię oraz uczestniczy w organizowanych w jego ramach wydarzeniach angażując w działania swoich  pracowników oraz dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.

Szkoła Liderów
Celem Letniej Szkoły jest doskonalenie osób zajmujących się lub planujących zajmować się działalnością publiczną. Projekt ten dostarcza wiedzy i umiejętności potrzebnych do działania, a także zachęca do głębszej refleksji nad problemami społecznymi i rolą działaczy społecznych i politycznych. PwC bierze aktywny udział programie – nie tylko funduje stypendia dla wybranych uczestników, ale również prowadzi szkolenia dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na co dzień wspiera strategiczne i operacyjne działania Szkoły Liderów.

Szkoła Liderów wyedukowała już kilkuset potencjalnych przyszłych członków elit społecznych i politycznych – które obecnie pracują jako przewodniczący stowarzyszeń, asystenci posłów czy radni propagując w swoim środowisku ideę demokracji jako działania na rzecz wspólnego dobra.

KORZYŚCI:

– Budowanie pozytywnego wizerunku wśród studentów, firm i organizacji pozarządowych w Polsce jako pracodawca i partner działający według zasad odpowiedzialnego biznesu;
– Możliwość dotarcia do ciekawych i aktywnych studentów – przyszłych potencjalnych pracowników firmy;
– Podtrzymywanie partnerskich relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami (fundatorami praktyk).

WYZWANIA:

– Utrzymanie standardu indywidualnego traktowania każdego z fundatorów przy rosnącej liczbie praktyk;
– Koordynacja pracy wszystkich osób zaangażowanych w działania związane z konkursem;
– Zapewnienie rozwoju konkursu w sytuacji konkurencji w segmencie projektów skierowanych do studentów.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Działania na rzecz studentów wymagają współpracy wielu działów i ludzi. Żeby przynosiły pożądane rezultaty muszą wpisywać się także w strategię firm;
– Przy dużych projektach warto współpracować z organizacjami i ruchami studenckimi, które mają wiedzę o tym środowisku i zasadach poruszania się w nim.