„ITeraz Europa” – Cisco, Microsoft, Intel

Metryka praktyki

Firma: Cisco Systems Poland, Intel Technology Poland, Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Firmy Cisco Systems, Intel i Microsoft uruchomiły wspólny program „ITeraz Europa”. Jego celem jest przybliżenie samorządom lokalnym i przedsiębiorcom metod ubiegania się o środki z funduszy unijnych na inwestycje w IT oraz promowanie doświadczeń tych regionów państw członkowskich, w których te środki są skutecznie wykorzystywane. Organizatorzy dzielili się także swoimi doświadczeniami, wskazując na przykłady takiego wykorzystania technologii, które przyczyni się do rozwoju regionów i podniesienia konkurencyjności firm w Polsce.W ramach programu „ITeraz Europa” został powołany zespół specjalnie przeszkolonych konsultantów, który prowadził na terenie całej Polski bezpłatne wykłady, konferencje i warsztaty przygotowane pod kątem potrzeb samorządów lokalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas tych spotkań przedstawiono możliwości wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych na wprowadzanie innowacji i budowę społeczeństwa informacyjnego. „ITeraz Europa” oprócz wiedzy teoretycznej zaprezentowało także najlepsze przykłady wykorzystania funduszy unijnych na podobne inwestycje w innych państwach. Przy realizacji programu współpracowano z samorządami lokalnymi, regionalnymi organizacjami gospodarczymi, instytucjami państwowymi oraz niezależnymi ekspertami.