IT Girls rEvolution Academy (ITGrA)

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Jednym z trzech filarów CSR w Capgemini Polska jest Digital Inclusion. Celem firmy, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, jest dzielenie się umiejętnościami i wiedzą, aby pomóc innym w rozwijaniu ich umiejętności — zarówno w życiu codziennym, jak i pod kątem przyszłej kariery zawodowej. IT Girls rEvolution Academy (ITGrA) to program, w którym grupa beneficjentek – 64 uczennice szkół średnich z Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska oraz Wielkopolski, podejmowały ważne decyzje zawodowe. Serię weekendowych warsztatów informatycznych poświęconych testingowi, programowaniu, zarządzaniu projektami, komunikacji i wielu innych, zwieńczył konkurs IT Diamonds. Pomoże to dziewczętom nauczyć się, jak przeprowadzić kompleksowy projekt IT (end-to-end) w ramach modelu biznesowego i doskonałej pracy zespołowej.

https://itgra.pl/

https://www.facebook.com/ITGirlsrEvolutionAcademy/