ISO 14001 – Orbis

Metryka praktyki

Firma: Orbis,
Branża: Hotelarstwo,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2013

Przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po ekologiczne certyfikaty, aby potwierdzić prośrodowiskowe walory swoich budynków, działań czy produktów. W hotelach ibis odbył się zewnętrzny audyt systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Dwa hotele Orbis: Warszawa Reduta i ibis Kraków Stare Miasto jako pierwsze w Polsce otrzymały wyróżnienie certyfikatem ISO 14001. Potwierdza on, że zarówno obiekty, jak i ich działalność we wszystkich aspektach są przyjazne środowisku. Hotele ibis zaangażowane są w realizację inicjatyw zmniejszających zużycie wody oraz energii, wdrożenie selektywnego sortowania odpadów czy podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników.