Inwestycje wspierające transformację energetyczną

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Aktywny udział w transformacji energetyczno-klimatycznej polskiej gospodarki to ważna część Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024. Dlatego jednym ze zobowiązań strategicznych jest bycie odpowiedzialnym inwestorem wspierającym zrównoważoną transformację klimatyczno-energetyczną.

Firma konsekwentnie zazielenia portfel inwestycyjny angażując się w produkty i sektory przyjazne dla klimatu. Systematycznie zwiększa udział zrównoważonych i zielonych inwestycji w portfelu. W 2021 roku PZU I TFI PZU zrealizowali 3 transakcje, które zwiększyły inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną o 455 mln PLN.

Udział w finansowaniu farm wiatrowych w Grajewie i Mławie był początkiem zaangażowania Grupy w tym sektorze. Kolejnym projektem było finansowanie elektrowni wiatrowej Potęgowo. Projekt Potęgowo to obecnie największy projekt tego typu w Polsce. Projekt Potęgowo to inwestycja wiatrowa oparta o wysokiej klasy technologię. Udział PZU przyczyni się do instalacji kolejnych 17 turbin wiatrowych, a więc dalszego wzrostu udziału zielonej energii w sieci. Farma wiatrowa Potęgowo zlokalizowana jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, a także w pobliżu północno-wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego

Uzyskane finansowanie zostanie wykorzystane na rozbudowę projektu o farmę wiatrową Wieliszewo o mocy 37,4 MW. Łącznie moc elektrowni Potęgowo wyniesie 256,9 MW. Co oznacza, że będzie miała blisko 4% udziału w całkowitej mocy farm wiatrowych zainstalowanych w Polsce. Zakończenie budowy planowane jest na przełomie lat 2022 i 2023. Dzięki rozbudowie uda się ograniczyć emisję CO2 o 87 140 ton rocznie. To blisko tyle, ile dwutlenku węgla emituje rocznie 21 000 samochodów.