Inwestycje infrastrukturalne ograniczające ryzyko – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007

Podczas realizowania działań związanych z rozbudową infrastruktury sieci GSM, Telekomunikacja Polska wykorzystuje narzędzia mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarówno społecznego, jak i biznesowego. Przy inwestycjach związanych z masztami telekomunikacyjnymi, firma, nie chcąc naruszać naturalnych krajobrazów, umieszcza anteny na lokalnych budynkach. Odpowiednio dopasowane do charakteru budynku anteny są często umieszczane na zabytkowych wieżach kościelnych, ponieważ są to najwyższe budowle na terenach wiejskich. Właściciele zabytkowych budowli otrzymują dochody z tytułu udostępniania miejsc antenowych Telekomunikacji Polskiej.Z kolei Pracownia Anten i Kompatybilności Elektromagnetycznej Centrum Badawczo-Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej we Wrocławiu opracowała rozwiązanie teoretyczne oraz oprogramowanie symulacyjne, które umożliwia estymowanie pól elektromagnetycznych wokół planowanych stacji bazowych i nadawczych, zwłaszcza w obecności wielu źródeł promieniowania. Narzędzie to, które jest również bezpłatnie udostępniane innym telekomom na świecie (TP jest członkiem International Telecomunication Union ITU), pozwala na dokładne oszacowanie i zrealizowanie inwestycji w sposób ograniczający wpływ promieniowania na ludzi.