Inwestycje ekologiczne w Raciborzu – Henkel

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Po przejęciu zakładu produkcyjnego w Raciborzu w 1991 roku, Henkel rozpoczął proces modernizacji fabryki, wprowadzając nowe systemy produkcji, zarządzania i kontroli jakości. Bardzo ważną częścią procesu modernizacji i unowocześniania zakładu raciborskiego były inwestycje proekologiczne, których celem było znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne.
W latach 1991-2007 wartość inwestycji proekologicznych stanowiła 12% wszystkich nakładów poniesionych na modernizację zakładu produkcyjnego w Raciborzu.W rezultacie procesów modernizacyjnych raciborskiego zakładu i dzięki zastosowaniu nowoczesnych filtrów pulsacyjnych udało się ograniczyć o blisko 90% emisję pyłów technologicznych oraz praktycznie całkowicie wyeliminować emisję dwutlenku siarki. Dzięki zainstalowaniu nowoczesnej gazowej kotłowni w miejsce węglowej, wyeliminowano emisje energetyczne. Znacznie ograniczono zużycie wody w procesie produkcji oraz poziom emitowanego hałasu. Najnowsza inwestycja, zapoczątkowana w 2007 roku, ma doprowadzić do całkowitego wyeliminowania emisji zapachów.Henkel angażuje się także w działania na rzecz ochrony środowiska w regionie. Dzięki dotacjom Henkla wybudowano miejską oczyszczalnię ścieków, a pomoc Miejskiemu Funduszowi Ochrony Środowiska pozwoliła na zlikwidowanie w Raciborzu wielu przestarzałych kotłowni węglowych.

Celem wszystkich inwestycji proekologicznych było i jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne oraz likwidacja ewentualnych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Zakład produkcyjny Henkla w Raciborzu otrzymał certyfikaty zgodności z normami ISO 9001 i ISO 14001 oraz certyfikat realizatora programu „Responsible Care”.