Inwestycja autostradowa w trosce o zrównoważony rozwój – Autostrada Wielkopolska II SA

Metryka praktyki

Firma: Autostrada Wielkopolska II SA,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobudownictwo
Dokument źródłowy: Raport 2010

Budowa odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl jest największym przedsięwzięciem realizowanym w Polsce w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jest przykładem kompleksowego myślenia o środowisku naturalnym, które uwzględnia kwestie z nim związane – od etapu koncepcji i planowania przedsięwzięcia przez jego realizację po przyszłą eksploatację. Przebieg autostrady został zaplanowany w sposób możliwie najmniej kolizyjny, a sam plac budowy zorganizowany jest tak, by ograniczać wpływ na otoczenie lokalne.

Jednym z przykładów obrazujących skalę działań są przejścia dla zwierząt. Łącznie powstaną 153 przejścia, które będą zlokalizowane co 700 metrów – średni koszt budowy jednego szlaku dla zwierząt dużych i średnich to około 20 milionów zł. Wzdłuż autostrady sadzone będą drzewa i krzewy, które przez odpowiednie rozmieszczenie będą pomagały naprowadzać zwierzęta na przygotowane dla nich przejścia.

W czasie wiosennej migracji płazów próbujących przemieścić się przez pas autostradowy odłowiono około 8,5 tysiąca osobników z 8 gatunków oraz 120 gadów z 4 gatunków. Zwierzęta zostały przetransportowane do niezbyt odległych akwenów. Ponadto zbudowane zostały czterometrowe ekrany akustyczne służące ochronie ptaków i nietoperzy oraz chroniące przed hałasem. Lampy przy autostradzie będą montowane tak, by uniknąć zbędnego rozpraszania światła i zwabiania owadów oraz nietoperzy. Cenne rośliny przenoszone są na nowe tereny, dzięki czemu zostaną zachowane unikatowe gatunki, a powierzchnia nowych obszarów nasadzeń będzie większa od powierzchni, która ulegnie zniszczeniu.

Dialog i uwzględnianie interesów otoczenia już na etapie prac koncepcyjnych oznaczają znaczącą redukcję ryzyka społecznego i środowiskowego, jakim obarczona może być inwestycja drogowa. Pozwalają uniknąć choćby opóźnień w wyniku protestów. Odpowiedzialne podejście daje też szanse na uzyskanie finansowania inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.