Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie rafinerii Grupy LOTOS i w jej otoczeniu

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Grupa LOTOS w celu zdobycia informacji o wpływie na środowisko przeprowadziła inwentaryzację przyrodniczą na terenie rafinerii Grupy LOTOS i w jej otoczeniu. Objęła ona tereny gmin Gdańsk i Pruszcz Gdański i pozwoliła na zidentyfikowanie najcenniejszych i najbardziej wrażliwych komponentów przyrody w otoczeniu rafinerii. Opracowanie dostarczyło informacji, w których posiadaniu nie były nawet urzędy ani organy zajmujące się ochroną środowiska. Zinwentaryzowano gatunki objęte ochroną, wpisane do Polskich Czerwonych Ksiąg oraz takie, które nie były wcześniej obserwowane w tej części regionu lub nawet kraju. Proces będzie powtarzany, a jego wyniki zostaną uwzględnione w raportach firmy.