Intranetowa kampania informacyjna „Etyka w Biznesie” – Bank Millenium

Metryka praktyki

Firma: Bank Millennium,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2016

W celu przypomnienia pracownikom zasad Kodeksu Etycznego Bank Millennium przeprowadził intranetową kampanię informacyjną „Etyka w Biznesie”. Kampania zachęcała do zapoznania się z zasadami kodeksu banku oraz sposobami zgłaszania jego naruszeń. Szkolenie z Kodeksu Etyki było adresowane do wszystkich pracowników sieci sprzedaży, a także osób, które ukończyły go ponad 2 lata temu.