Internet Starter – UPC Polska

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2012

Ponad 9 mln Polaków 50+ jest wykluczonych cyfrowo, to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Nowe technologie są dla wszystkich, nie tylko dla młodych. Umiejętność korzystania z internetu jest warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, towarzyskim i kulturalnym, jednak wiele dojrzałych osób nie potrafi się po nim poruszać. UPC udostępniło prosty, bezpłatny Internet Starter, który pozwala osobom wykluczonym cyfrowo poznać internet. Celem projektu jest zachęcenie młodych do zaproszenia bliskich im osób do świata internetu. Internet Starter uczy dzielenia się wiedzą. Wystarczy godzina, by w prosty sposób pokazać, jak komunikować się przez internet, rozwijać pasje, a nawet znaleźć nowych przyjaciół. Na internetstarter.com.pl można stworzyć łatwą i przejrzystą, spersonalizowaną stronę z ikonami dla nowego użytkownika internetu. Od kwietnia do grudnia 2012 roku powstało 4 tys. IS, co dwukrotnie przerosło założoną liczbę. Dzięki temu, że aplikacja jest nieodpłatna i prosta w obsłudze – mogą z niej korzystać wszyscy, np. bibliotekarze, którzy pomagają osobom dojrzałym poznawać internet.