Internauci wspierają akcję „Podziel się Posiłkiem!” – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2010

Program społeczny „Podziel się Posiłkiem” jest realizowany przez firmę Danone od 2003 roku. W ciągu 7 lat do dzieci trafiło ponad 10 milionów posiłków.

Jedną z form komunikacyjnych programu jest strona profilowa „Podziel się Posiłkiem!” na Facebooku. Drugi etap kampanii w tym portalu społecznościowym miał na celu dalsze angażowanie osób popierających akcję. Specjalna aplikacja „Zagłosuj i podaruj posiłki” polegała na rozdysponowaniu 15 tysięcy dodatkowych posiłków (zebranych wcześniej przez fanów strony) pomiędzy 40 zwycięzców VI edycji Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”. Laureaci przygotowali najlepsze projekty łączące dożywianie dzieci i edukację na temat prawidłowego żywienia oraz ekologii.

Poprzez aplikację fani profilu mogli nagrodzić lokalnych liderów projektów dotyczących walki z niedożywieniem i przekazać im dodatkowe posiłki. Użytkownicy sami promowali aplikację, wysyłając zaproszenia do znajomych. Laureatom zostały przekazane posiłki proporcjonalnie do liczby zebranych głosów – najwięcej otrzymał projekt „Witamin Bar” realizowany w Cieszynie i tym samym dostał 2183 dodatkowe posiłki.

W przeciągu 3 tygodni internauci oddali ponad 15 tysięcy głosów, a liczba osób lubiących stronę programu, a także ilość i jakość komentarzy na stronie profilu zwiększyły się. Ilość fanów strony to ponad 17 600 osób.

Aplikacja „Zagłosuj i podaruj posiłki” umożliwiła bezpośrednie dotarcie do grupy ludzi, którzy swoją aktywnością poparli działania firmy Danone oraz chcieli włączyć się w walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce. Obecność w serwisie przyczyniła się także do zwiększenia świadomości internautów na temat tego problemu oraz zachęciła ich do aktywnego wspierania programu „Podziel się Posiłkiem!”. Profil na Facebooku jest ciągle rozwijany i aktualizowany.