Intermodal jako produkt ekologiczny – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2012

DB Schenker Logistics jako operator logistyczny ma realny wpływ na środowisko naturalne, zwłaszcza w transporcie lądowym. Dlatego firma realizuje działania ograniczające emisję CO2 do atmosfery. Jednym z głównych elementów tej strategii jest intermodal jako produkt ekologiczny. Transport intermodalny zakłada przewóz towaru z użyciem różnych  środków transportu za pomocą tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera, naczepy), która jest przeładowywana w zależności od potrzeb, z jednego środka na drugi. Oznacza to, że większość pokonywanej trasy odbywa się transportem kolejowym. Tylko na odcinku początkowym i końcowym towary przewożone są samochodem. Rozwiązania intermodalne są przyjazne dla środowiska. Mniej ładunków na drogach to wyższe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i mniej zanieczyszczeń oraz hałasu. Poziom emisji CO2 różni się w zależności od stosowanej formy transportu i pokonanej trasy. Ograniczenie emisji CO2 można szczegółowo obliczyć, korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie ecotransit.org. Klienci mogą również korzystać z raportów emisji spalin w związku z transportem ich towarów za dany okres i na określonej trasie. Podkreślić należy, że ograniczenie emisji spalin jest bardzo wysokie. Przykładowo pociąg na trasie Wrocław – Londyn to 75% oszczędności w emisji dwutlenku węgla, 90% oszczędności w emisji tlenku azotu i 80% oszczędności w emisji pyłu w stosunku do transportu samochodowego; 500 transportów na tej trasie to ok. 900 ton CO2 mniej.