Interactive Pro Bono – Janmedia

Metryka praktyki

Firma: Janmedia,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W marcu 2004 Agencja interaktywna Janmedia, oferująca rozwiązania internetowe, rozpoczęła projekt, który zakłada aktywizację pracowników i stworzenie warunków do samorealizacji w miejscu pracy. W ramach projektu Janmedia Interactive Pro Bono powstało i nadaj powstaje szereg podprojektów.

Interactive Pro Bono wpisuje się w ogólną strategię rozwoju firmy i pracowników. Dopełnia też misji popularyzacji dostępności Internetu realizowanej przez firmę.

Głównym założeniem projektu jest możliwość zgłoszenia przez każdego z pracowników projektu pro-bono, który chciałby zrealizować. Po zatwierdzeniu, projekt jest realizowany przez cała firmę. Pomysłodawca projektu staje się jego koordynatorem i osobą kontaktową na linii Janmedia Klient.

Daje to możliwość pełnego zaangażowania w projekt i rozwoju swych umiejętności menedżerskich. Dzięki Janmedia Interactive Pro Bono zrealizowano do tej pory trzy pod-projekty o charakterze charytatywnym: serwis dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, społeczną kampanię internetową Stop przemocy wobec kobiet dla Amnesty International Polska oraz serwis wspomagający budowanie społeczności Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży Wrocław.

Projekty te pozwolą instytucjom w pełni profesjonalnie wykorzystać nowoczesne internetowe medium. Korzyści z projektu Janmedia Interactive Pro Bono to m.in. stworzenie wartościowych narzędzi i serwisów internetowych, zapewnienie realizacji własnych celów pracownikom firmy, rozwój pracowników poprzez koordynowanie własnych projektów, integracja społeczności firmy dzięki wspólnej pracy charytatywnej, popularyzacja autorskiej platformy tworzenia aplikacji on-line Rainforest oraz popularyzacja idei dostępności serwisów WWW.