Integrowany System Zarządzania Środowiskowego i Energią

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

W Banku od 2013 działa zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Energią( ISO 14001 i ISO 50001).Bank od wielu lat dba o odpowiednie wykorzystanie i zużycie energii, w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia zmian klimatu.

Przyjęto Politykę Energetyczną i Politykę Środowiskową – określono w niej takie cele jak: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, efektywne zarządzanie mediami, zakup energooszczędnych produktów i usług, segregacja odpadów, kontrola emisji hałasu. Bank realizuje projekty wpływające na redukcję zużycia surowców oraz ograniczenie emisji m.in. przez inwestycje w automatykę sterowania BMS w swoich budynkach, zmianę oświetlenia na energooszczędne LED, modernizowanie zespołów wentylacyjnych, inwestycje w systemy chłodzenia i grzania oparte na układach wody lodowej produkowanej przez chillery oraz systemy grzania oparte na pracy klimakonwektorów, wymianę wind osobowych na windy wykorzystujące system energii elektrycznej.

Założenia celów redukcja energii elektrycznej dla budynków objętych systemem corocznie od 100 –do 300 MWh. Od 2012 roku czyli wprowadzenia systemu, uzyskano do roku 2020 łącznie około 5332MWh oszczędności energii elektrycznej.

Redukcja zużycia energii elektrycznej, obniżenie kosztów utrzymania budynków, zwiększenie świadomości użytkowników powierzchni. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych infrastruktury budynkowej pokazało użytkownikom jak tego typu rozwiązania potrafią ułatwić życie i wpłynąć na jego komfort.