Integrowanie interesariuszy wokół programu „Europa w sztuce” – Bank BPH SA

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:Bank BPH wchodzi w skład międzynarodowej grupy HVB, zrzeszającej 9 banków z 8 krajów Europy. Z myślą o integracji personelu, poprawie znajomości Grupy jako całości, lepszej znajomości  poszczególnych krajów i spółek wchodzących w jej skład, a dzięki temu wzrostowi identyfikacji i  zaangażowania wśród pracowników, Grupa zdecydowała o realizacji projektu „Europa w sztuce”.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Projekt „Europa w sztuce” ma na celu integrację pracowników oraz propagowanie elementów kultur narodowych wśród społeczności tych krajów europejskich, w których Grupa jest obecna. Pracownicy dokonują wyboru dzieł sztuki spośród posiadanych przez spółki Grupy kolekcji,  prezentowanych na wystawach w 8 krajach europejskich, w tym również w Polsce.

W I etapie projektu, spośród dzieł sztuki znajdujących się w posiadaniu 9 banków Grupy z 8  krajów Europy, kuratorzy poszczególnych kolekcji wspólnie wybrali 130 obiektów tak, by  odzwierciedlały one różnorodność poszczególnych krajów.

Projekt zakładał aktywny udział pracowników Grupy w wyborze wspólnej kolekcji 100 dzieł sztuki.  W tym celu na specjalnie utworzonej stronie internetowej projektu zamieszczone zostały zdjęcia  wszystkich dzieł sztuki wraz z opisem i informacją o autorze. Dzięki temu każdy z 60 tys.  pracowników, głosując na konkretne prace, osobiście mógł zadecydować o kształcie przyszłej wystawy. Ponadto pracownicy uczestniczyli przy katalogowaniu i wyborze dzieł sztuki,  opracowywaniu informacji na temat poszczególnych prac i autorów, tworzeniu strony  internetowej, akcji informacyjnej, współpracy z instytucjami kultury itp.

Wybrane przez pracowników dzieła sztuki sprowadzono do Hamburga, skąd wystawa rozpoczęła  tournee po Europie. W Polsce była ona prezentowana na przełomie stycznia i lutego w warszawskiej Królikarni. Wystawom towarzyszy katalog wydany w jęz. angielskim i niemieckim a także suplement w językach narodowych. Ponadto w każdej miejscowości goszczącej wystawę  organizowany jest uroczysty wernisaż, na który zapraszani są zarówno pracownicy jak i  klienci banków Grupy, a także społeczność lokalna. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, a dochód  ze sprzedaży katalogów i suplementów trafia do instytucji, w której jest ona prezentowana.

W celu sprawnej koordynacji firma ustanowiła stanowisko kuratora wystawy – osoby, która jest w całości odpowiedzialna za wystawę i organizację programu.

KORZYŚCI:

– Integracja pracowników;
– Sukces marketingowy i szerokie nagłośnienie medialne wystaw, które przyczyniło się do stworzenia wizerunku banków Grupy HVB jako aktywnych w sferze kultury i przyczyniających się do jej popularyzacji w społecznościach lokalnych;
– Podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami i partnerami Banku.

WYZWANIA:

– Sprawy organizacyjne (transport, konserwator, ubezpieczenia);
– Koordynacja programu we wszystkich bankach jednocześnie.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Dopracowanie szczegółów, zgranie w czasie może przesądzić o powodzeniu programu;
– Ważna jest komunikacja do pracowników, którzy bardziej się angażują, gdy są lepiej informowani;
– Warto zadbać o sprawną organizację, która często warunkuje sprawny przepływ informacji.