Integracja pracowników

Metryka praktyki

Firma: Planko,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W Planko ważna jest dobra atmosfera, integracja pracowników i zrozumienie siebie nawzajem. Zarząd wspiera również zainteresowania swoich pracowników oraz różne rodzaje integracji, np. w formie regat czy spływu kajakowego. Dlatego każdy ma okazję zorganizować wyjazd integracyjny w określonym budżecie, który nawiązuje do jego zainteresowań. Przykładem są regaty czy spływ kajakowy. Dzięki takiej formie organizacji spotkań integracyjnych występuje różnorodność w wyjazdach, a pracownicy poznają się lepiej. Ten sposób integracji spowodował, że od wielu lat jest ten sam zespół, który lepiej się rozumie i stale wzrasta o nowych pracowników.