Instytutu Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy

Metryka praktyki

Firma: Avon Cosmetics Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 5 - Równość płci

Pierwsze w Polsce wydarzenie pod egidą Instytutu Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy zainaugurowanego przez AVON Cosmetics Polska odbyło się w dniach 10-12 października w Hotelu Sofitel Victoria przy współpracy z Centrum Praw Kobiet i Vital Voices. Przyjęło ono formę trzydniowych warsztatów i skierowane było do osób, które w ramach swojej działalności zawodowej stykają się z problemem przemocy wobec kobiet. Wśród uczestników znaleźli się sędziowie, prokuratorzy, policjanci, pracownicy socjalni i przedstawiciele organizacji społecznych.

W trakcie szkolenia, przy wsparciu międzynarodowych oraz polskich  trenerów i trenerek, wypracowywana została strategia oraz plan przełamywania barier występujących w polskim systemie pomocy kobietom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej i seksualnej.

Skala problemu przemocy w Polsce nadal jest znacząca. W 2017 roku w ramach policyjnej procedury Niebieska Karta wypełniono 75 662 formularzy, większość ofiar, aż 67 984, to kobiety.

Projekt został objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.