Instruktaż BHP w intranecie

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Aby stworzyć przejrzyste i jasne zasady dotyczące poruszania się po obiektach magazynowych Każdy pracownik Kuehne + Nagel ma – poprzez intranet – dostęp do instruktażu BHP, w którym zebrane wszystkie instrukcje i regulacje z zakresu BHP.