Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – konsultacje z rynkiem – GAZ-SYSTEM

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2012

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM rozpoczął współpracę z TGE S.A. w zakresie stworzenia giełdowego rynku gazu w Polsce, który pozwoli rozwinąć konkurencyjny rynek gazu i elastyczny obrót gazem kształtowany zasadami podaży i popytu. Rok 2012 był okresem opracowania, w porozumieniu z uczestnikami rynku, nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), opisującej od strony technicznej zasady i warunki dla giełdowego obrotu paliwem. GAZ-SYSTEM zorganizował dwie edycje warsztatów dla uczestników rynku gazu; ich celem było przedstawienie merytorycznych aspektów dotyczących nowego modelu rynku gazu, jego założeń oraz zmian w IRiESP. Warsztaty były otwarte i bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkań zaprezentowano koncepcję obrotu gazem w oparciu o punkt wirtualny, w tym poprzez giełdę towarową. Omówiono kluczowe zmiany, które ma wprowadzić nowy model w celu ułatwienia możliwości handlu gazem i zapewnienia płynności rynku. Przedstawiony został mechanizm giełdowy, sposób funkcjonowania giełdy towarowej, zawierania umów i zasady uczestnictwa. Ważnym punktem spotkań były zagadnienia dotyczące rozliczania transakcji zawieranych na giełdzie towarowej i gwarancji ich rozliczeń. Przeprowadzone konsultacje i pytania, które wpłynęły do GAZ-SYSTEM od uczestników rynku pozwoliły na wypracowanie dokumentu, który zapewnia konkurencyjne zasady handlu gazem, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy systemu gazowego i dostaw gazu do odbiorców. Nowa wersja IRiESP jest pierwszą zmianą wprowadzającą tak wiele nowych rozwiązań systemowych jednocześnie i pierwszą tak szeroko konsultowaną z rynkiem.

Więcej informacji