Instalacja trigeneracji w walce o ochronę środowiska – PBG SA

Metryka praktyki

Firma: PBG SA,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2011

Spółka PBG już w 2001 roku na terenie firmy zainstalowała i uruchomiła elektrociepłownię blokową wytwarzającą na własne potrzeby energię elektryczną i cieplną, tzw. kogenerację gazową. Ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania budynków i wody użytkowej. W 2006 roku podjęta została decyzja o zastosowaniu na cele chłodnicze absorpcyjnej wytwornicy wody lodowej, zamiast energochłonnych wytwornic sprężarkowych. Natomiast w roku 2010 zostały przyłączone dodatkowe odbiorniki ciepła. Instalacja trigeneracji umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu. Dzięki elektrociepłowni blokowej kogeneracji, zasilanej najbardziej ekologicznym paliwem – gazem ziemnym, wytwarzana jest energia elektryczna. Podczas jej produkcji powstaje efekt uboczny: ciepło, które następnie wykorzystywane jest do ogrzewania wody oraz budynków firmowych. Nadmiar ciepła dzięki wytwornicy wody lodowej zamieniany jest na chłód i wykorzystywany w klimatyzacji. Instalacja trigeneracji jest doskonałym narzędziem w walce o ochronę środowiska. Skojarzone wytwarzanie energii pozwala zaoszczędzić ilość zużywanego paliwa. Osiągnięty zostaje efekt obniżenia emisji dwutlenku węgla z procesów spalania. Dzięki instalacji pozyskiwane jest aż 65 procent energii z własnych źródeł. Przedsięwzięcie przyniosło oszczędność paliwa, darmowe źródło ciepła oraz znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej.