Inspiracje Biznesowe

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2015

Inspiracje Biznesowe to spotkania, w trakcie których eksperci BSS SA, spółki z grupy Pelion, dzielili się wiedzą z przedsiębiorcami działającymi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Szkolenia dotyczyły głównie finansowych aspektów działalności firm, wzięły w nich udział również małe spółki, które szczególnie potrzebują wsparcia merytorycznego w tym zakresie. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, co zaowocowało kolejnymi planami na tego typu wydarzenia.