Innowacyjny wolontariat kompetencyjny – ORLEN wspiera młodych kierowników projektów społecznych – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

PKN ORLEN jako partner dwukrotnie wspierał finansowo i merytorycznie kampanię społeczną „Choćby dla własnej przyszłości” zachęcającą licealistów do organizowania projektów społecznych. Kampania pokazuje młodym ludziom, że realizując projekty społeczne, robią coś pożytecznego nie tylko dla innych, ale również dla siebie. Zdobywają tak cenione na rynku pracy doświadczenie i ważne umiejętności – przewodzenie grupie, motywowanie innych do wysiłku i skutecznego osiągania wyznaczonych celów. Dzięki temu nabywają kompetencje, których oczekują pracodawcy. PKN ORLEN nie tylko finansowo wsparł kampanię społeczną i stypendia. Był aktywnie zaangażowany także w jej organizację. W ramach projektu gościł stypendystów, zorganizował spotkanie ze sportowcami ORLEN Team, menedżerowie spółki przekazali cenne rady stypendystom, a pracownicy Obszaru Strategii i Zarządzania Projektami osobiście zaangażowani w realizację projektu – służyli eksperckim wsparciem i szkolili młodzież w zakresie zarządzania projektami.