Innowacyjna instalacja energetyczna – odzysk ciepła ze ścieków (Szlachęcin)

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Hybrydowa instalacja: kogeneracja z pompą ciepła(odzysk)ciepła ze ścieków. Częściowo zastępuje pobliską ciepłownię węglową w Bolechowie.

Ciepło z układu kogeneracyjnego (paliwem jest gaz) trafia do miejskiej sieci, energia elektryczna zasila pompę odzyskującą ze ścieków ciepło, które dodatkowo służy ogrzaniu 5000 mieszkańców Murowanej Gośliny. Nadwyżka energii elektrycznej trafia do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zastosowane rozwiązanie zmniejsza emisję CO2, związków siarki oraz pyłów do atmosfery i obniża temperaturę ścieków, po oczyszczeniu trafiają do rzeki Warty. Jest to innowacyjne wykorzystanie technologii znanych i stosowanych od lat. Przykład kompleksowego myślenia o środowisku – praktyczne zastosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Rozwiązanie możliwe jest do powielenia w innych lokalizacjach.

Projekt to przykład współpracy podmiotów prywatnych (Veolia), komunalnych (Aquanet) i państwowych (NFOŚiGW – dotacje ze środków Unii Europejskiej). Korzyści odnoszą wszyscy uczestnicy, a dodatkowo korzyścią dla mieszkańców jest czyste powietrze.

Moc elektryczna instalacji kogeneracyjnej wynosi około 1 MW, z czego 700 kW jest zużywane na zasilanie pompy ciepła. Powstałą nadwyżkę energii elektrycznej – około 300 kW odbiera krajowy system energetyczny. Moc cieplna systemu, razem kogeneracji i pompy ciepła, wynosi około 2,9 MW. Rocznie układ pompy ciepła produkuje ok. 38 tys. GJ (ciepło odzyskiwane ze ścieków oczyszczonych) a układ kogeneracyjny : ok. 29 tys. GJ/rok (paliwo – gaz ziemny).

Istotne dla firmy jest ograniczenie zużycia węgla – niemal 3,5 tys. ton rocznie, redukcja emisji CO2 – ok. 2 tys. ton rocznie. Produkcja energii elektrycznej to ok. 7,7 MWh rocznie.

Wykorzystanie zielonej energii do produkcji ciepła podnosi komfort życia mieszkańców, wpływa też na wzrost atrakcyjności licznych terenów wokół Poznania – zarówno dla inwestorów segmentu mieszkaniowego, jak i dla przemysłowych, dla których istotna jest dostawa ciepła technologicznego z radykalnie zminimalizowanym śladem węglowym.

Instalacja zapewnia radykalne ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, związków siarki a także pyłów – ich emisja ze spalin z gazowego silnika zasilającego system kogeneracji w Szlachęcinie jest niemal zerowa. Spaliny z kogeneracji są wolne od tlenków siarki, natomiast poziom tlenków azotu nie przekracza wartości 250 mg/Nm3.