Innowacje pro-ekologiczne w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W 2021 roku Sanofi, w trosce o środowisko, wprowadziła szereg innowacji pro-ekologicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie. Na terenie Zakładu zainstalowana została farma fotowoltaiczna 50kV, stanowiąca kolejne źródło energii odnawialnej, bowiem cała energia, z której korzysta fabryka pochodzi wyłącznie od firm z zielonymi certyfikatami. W celu wspierania bioróżnorodności, na terenie Zakładu Produkcyjnego założone zostały domki dla owadów.

Działania podejmowane w Polsce są częścią globalnej strategii Sanofi, zmierzającej do realizacji kluczowego postulatu w dziedzinie walki z kryzysem klimatycznym – redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firma stawia sobie ambitny cel ograniczenia ich o 50% w 2025 r. w porównaniu ze stanem w 2015 r. Już teraz, dzięki wdrażaniu licznych innowacji, udało się osiągnąć znaczący spadek emisji CO2. Zainstalowanie gwarantujących wysoką czystość powietrza filtrów EU7 na zakładowych centralach wentylacyjnych zapewnia zaś pochłanianie aż 99% pyłów.

Korzyści z realizacji praktyki to:

  • procentowe zmniejszenie emisji CO2
  • korzystanie wyłącznie ze źródeł odnawialnych
  • ilość pochłanianych pyłów, dzięki zainstalowaniu filtrów EU7 na zakładowych centralach wentylacyjnych
  • działalność Zakładu Produkcyjnego Sanofi w Rzeszowie została w większym stopniu podporządkowana trosce o środowisko
  • mniejsze emisja CO2 skutkuje mniejszymi kosztami dla środowiska
  • przyjęte rozwiązania są zgodne z założeniami i wartościami Sanofi

https://raport.togetair.eu/ziemia/surowce-i-gospodarka-obiegu-zamknietego/zielona-sciezka-to-korzysci-nie-tylko-dla-srodowiska-ale-i-firm