Innowacje jako integralny element kultury organizacji

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2015

ING Bank Śląski traktuje innowacje jako integralny element kultury organizacji  i wspiera je m.in. poprzez takie działania, jak: Innovation Bootcamp (w każdej edycji pracownicy na specjalnej platformie rejestrują pomysły odnoszące się do wyzwań, przed którymi stoi organizacja; autorzy zgłoszeń, przy wsparciu Zespołu Innowacji i mentorów, rozwijają je zgodnie z metodologią opartą na Design Thinking, Lean Start-up i Agile; zwycięski projekt otrzymuje wsparcie finansowe na wdrożenie rozwiązania); stworzenie Społeczności Innowacyjnej w intranecie (platforma edukacyjna, informacyjna i inspiracyjna); inspirujące sesje dla pracowników; elektroniczny magazyn o innowacjach; treningi dla mentorów z innowacyjnej metodologii wdrażania produktów i usług; a także utworzenie Zespołu Innowacji (interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem jest m.in. wspieranie lokalnych pomysłów, inspirowanie pracowników, prowadzenie warsztatów, komunikacja).