Innovation Bootcamp – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Celem konkursu Innovation Bootcamp jest pobudzenie kreatywności pracowników ING, a także promowanie innowacyjnego podejścia w codziennej pracy. W trakcie konkursu pracownicy wszystkich krajów Grupy ING zgłaszają bez ograniczeń pomysły na nowe, przełomowe produkty i usługi. Projekt trwa 6 miesięcy, jest podzielony na 3 etapy. Do finału dostaje się kilka zespołów, których rozwiązania rozwijane są globalnie. Każdy pracownik może zgłaszać pomysły, bez względu na to, z jakiego kraju pochodzi oraz jakie zajmuje stanowisko. Konkurs wspiera współpracę, zarówno lokalną jak i międzynarodową. Co roku zgłaszanych jest kilkaset innowacyjnych pomysłów. Dodatkowo istotnym aspektem jest edukacja pracowników w zakresie innowacyjnych metod pracy.

W roku 2016 zgłoszono ponad 450 pomysłów z Polski, przy ponad 2000 pomysłów globalnych. W konkursie wzięli udział pracownicy różnych obszarów banku: detal, korporacje, operacje, IT, ryzyko, HR.