Inkubator Przedsiębiorczości

Metryka praktyki

Firma: Idea Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2014

Inkubator Przedsiębiorczości założony przez Idea Bank to sposób na rozwiązanie problemu braku kapitału, z którym borykają się osoby chcące założyć firmę. W ramach programu organizowane są cykliczne konkursy, podczas których spośród kilku tysięcy zgłoszeń wybieranych jest 30 najlepszych planów biznesowych. Ze zwycięzcami Idea Bank zakłada spółkę, wnosząc ok. 30% potrzebnego kapitału. Na pozostałą część kapitału przedsiębiorca otrzymuje finansowanie w postaci kredytu na preferencyjnych warunkach. Uczestnik programu może liczyć na okres karencji, do momentu kiedy zacznie osiągać dochody. Bank pokrywa wszystkie koszty opieki prawnej, przygotowania odpowiedniej dokumentacji i założenia spółki. Zakwalifikowanie do udziału w Inkubatorze Przedsiębiorczości pozwala również na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania firmą podczas miesięcznych szkoleń prowadzonych przez menedżerów grupy Getin Holding.