Inkluzywne miejsce pracy

Metryka praktyki

Firma: Grand Parade,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Firma Grand Parade zorganizowała warsztaty dla pracowników w metodologii design thinking, których celem było wypracowanie nowych rozwiązań na rzecz stworzenia miejsca jeszcze bardziej przyjaznego dla osób przeprowadzających się z zagranicy. Efektem było wdrożenie programu „Local Buddy”, dzięki któremu każdy relokujący się nowy pracownik, ma swojego buddy’ego, który może podzielić się radami i praktycznymi informacjami na temat życia w Krakowie. Kolejnym efektem są comiesięczne wycieczki po Krakowie, na które są zapraszani pracownicy wraz z rodzinami. Zrealizowano 5 spacerów, na których było w sumie ok 60 osób.