Inicjatywy Społeczne – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2013

Cele biznesowe i społeczne Danone chce realizować wspólnie ze swoimi pracownikami. Stąd pomysł na Inicjatywy Społeczne – działania pracowników Danone spoza zakresu zadań. Wyszczególniono 7 programów i obszarów działań, w których dobrowolnie uczestniczyć może każda osoba zatrudniona w Danone:

  • 1 Jogurt Dziennie – promowanie idei jedzenia minimum jednego jogurtu każdego dnia;
  • Podziel się Posiłkiem – program zwalczania niedożywienia wśród dzieci realizowany we współpracy z Bankami Żywności;
  • testy wewnętrzne – udoskonalanie produktów Danone;
  • bezpieczeństwo – działania promujące bezpieczne zachowania w pracy i poza nią;
  • 
środowisko – akcje podnoszące świadomość ekologiczną pracowników;
  • 
Zrównoważone Rolnictwo Danone – program współpracy z dostawcami mleka;
  • Wizerunek pracodawcy – pokazywanie wyjątkowej atmosfery pracy w firmie na zewnątrz.

W roku 2013 wskaźnik zaangażowania wszystkich pracowników wyniósł 89%.