Inicjatywy charytatywne

Metryka praktyki

Firma: Vantage Development,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności

Kolejny rok zmagań z pandemią sprawił, że Zarząd Vantage Development zdecydował o odwołaniu wydarzeń firmowych – w tym spotkania wigilijnego. Aby utrzymać świąteczną atmosferę i zachęcić zespół do wspólnego działania, sześć działów spółki podzielono na trzy grupy, a przedstawicieli poproszono o skoordynowanie inicjatyw charytatywnych. Beneficjentami działań zostały lokalne organizacje charytatywne: podopieczni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, seniorzy, zamieszkujących DOS-y, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu. Liczba podmiotów, które otrzymały pomoc – 6 Liczba zaangażowanych działów – 6 Czas – dostarczenie pomocy w okresie przedświątecznym. Osoby potrzebujące: chore, starsze, znajdujące się w złej sytuacji finansowej oraz pokrzywdzone zwierzęta otrzymały niezbędną pomoc, realnie odpowiadającą na ich bieżące potrzeby. Z punktu widzenia spółki, ogromną wartością jest integracja zespołu wokół pozytywnych działań, jaką bez wątpienia jest pomoc charytatywna. Kontakt z organizacjami oraz ich podopiecznymi wpłynęły pozytywnie na poziom społecznej wrażliwości całego zespołu. Koordynatorzy poszczególnych grup mogli zyskać nowe doświadczenie we wspólnej organizacji wsparcia, doskonalącym przy tym swoje umiejętności komunikacji oraz perswazji.