Inicjatywy branżowe – spotkania firm energetycznych – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2010

W 2009 roku po raz pierwszy odbyła się konferencja „Odpowiedzialna Energia” poświęcona zagadnieniom z zakresu zrównoważonego rozwoju branży energetycznej zorganizowana przez PGNiG we współpracy z firmą PwC. Owocem konferencji było podpisanie „Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju branży energetycznej” przez 7 firm: PGNiG, EDF Polska, Gaz-System, GDF Suez Energia Polska, Tauron, ENEA i Vattnefall.

W 2010 roku do sygnatariuszy deklaracji dołączyły kolejne 3 firmy: Fortum Power and Heat Polska, Grupa LOTOS oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator. Po zorganizowanym 13 października 2010 roku spotkaniu kompensującym emisję CO2 wynikającą z organizacji konferencji w poprzednim roku do grona sygnatariuszy dołączyła firma Dalkia Polska. Następnie 13 grudnia odbyło się spotkanie mające na celu wyłonienie projektów do wspólnej realizacji.

Za kluczowe tematy i obszary potencjalnej współpracy branżowej uznano: CSR jako źródło innowacji, czyli obszar badań i rozwoju, w tym współpracy z ośrodkami akademickimi; edukację w zakresie postrzegania zrównoważonego rozwoju jako elementu wspierającego biznesową działalność przedsiębiorstw; konieczność lepszej komunikacji działań, w tym stworzenia wspólnej platformy komunikacji; wymóg stworzenia przestrzeni do dzielenia się dobrymi praktykami, benchmarkingu oraz zdobywania inspiracji.